Materijali | Marmocer

 

Marmocer

 

 

 

MARMOCER je jedinstveni proizvod koji "povezuje najbolje od dva materijala". MARMOCER je izvanredna mermerna obloga, nastala oko ideje da se savršeno "venčaju" lepota vanvremenog prirodnog kamena mermera, sa najnaprednijim tehnološkim karakteristikama slabo upijajuće keramike. Inovacije u tehnologiji proizvodnje, omogućile su stvaranje MARMOCER proizvoda koji korisnicima pruža mogućnost da uživaju u lepoti, otmenosti, snazi i eleganciji mermera, uz smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu.

 

MARMOCER naziv potiče od naziva dva osnovna sastavna materijala "MARMO", što znači mermer i "CER" što označava keramiku na španskom jeziku. MARMOCER su kompozitne ploče od oplemenjenog mermernog površinskog sloja, posebno ojačanog keramičkom i porculanskom podlogom. Mermer je prirodno prepleten šarama-venama-porama koje su porozne i samim tim podložne propuštanju vlage i vode. Spoj između mermerne ploče i keramičke podloge je nepropustan za vodu/vlagu i zajedno sa keramičkom podlogom osigurava da se vlaga, rastopljene soli cementnih lepkova i ostale razarajuće reakcije nikada ne prošire sa poda ili zida na mermernu ploču i obrnuto. Pored toga, keramička podloga osim zaštitne funkcije, daje mermernoj ploči i dodatna mehanička i fizička unapređenja i sve to zbog uzajamne kompatibilnosti mermera i porcelana.

 

MARMOCER se izrađuje u nekoliko tipova. U odnosu na karakter završne obrade površinskog sloja i vrste upotrebljenog kamena postoje tri glavna tipa MARMOCER pločica: polirane, brušene ili rustične.