Materijali | Mermer

 

Mermer

 

 

 

Mermer je tipična para stena, nastala regionalnim, ređe kontaktnim metamorfizmom krečnjaka ili dolomita. Postoje kalcitski i dolomitski mermeri. Strukture su granoblastične, a teksture masivne, retko donekle uškriljene ili trakaste. Boja čistih mermera je bela, ali, s obzirom da je često prisustvo primesa, mogu da budu crveni, sivi ili crni. Eventualno prisustvo glina u krečnjacima imaće za posledicu pojavu mermera sa liskunima - cipolina. Mermer je stena sa značajnom primenom. Traženi je arhitektonski i skulptorski kamen. Zahvaljujući svojoj priirodnoj lepoti, velikoj raznolikosti boja, lakoj obradi i visokom sjaju mermer, je najzahvalniji građevinski materijal za oblaganje enterijera.   

 

 

 

 


 • ARABESCATO OROBICO

 • ARABESCATO

 • ARLESIENNE

 • AURISINA CHIARA

 • AURISINA FIORITA CLASSICA

 • AURISINA FIORITA

 • AZUL KRISTAL

 • BARDIGLIO

 • BEIGE CAPPUCCINO

 • BEIGE GALALA

 • BIANCO ARABESCATO

 • BIANCO COVELANO CLASSICO

 • BIANCO COVELANO VENA ORO

 • BIANCO LARA

 • BIANCO PERLINO

 • BIANCO REGINA

 • BOTTICINO CLASSICO

 • BOTTICINO FIORITO

 • BOTTICINO SM

 • BRECCIA CARSICA