PRIRODNI KAMEN | Zidni Reljefi | Vadel TOK kolekcija

 

Vadel TOK kolekcija

 

 

Svi radovi urađeni su u mermeru i imaju primenu uglavnom u enterijeru. Dizajnerska rešenja su drugačija i potpuno konkurentna u odnosu na ono što se radi na svetskom tržištu. Dobro je da domaći dizajn uhvati priključak sa svetskim trendovima i da svoje poslovanje usmeravamo ka svetskom tržištu po maksimi "Misli globalno, Radi lokalno"