PRIRODNI KAMEN | Dizajn u Kamenu | Ikone i Grbovi

 

Ikone i Grbovi

 

Ikona (gr. eikṓn - slika, obraz, predstava) je slika na drvetu, platnu ili kamenu sa likom Isusa Hrista, Bogorodice, drugih svetitelja, anđela ili drugih događaja vezanih za istoriju crkve i Sveto pismo.

 

Grbovi su deo evropske tradicije, nastali kao znak vlasništva određene osobe ili grupe ljudi, i koji su on ili ona koristili na razne načine. Za razliku od pečata i amblema, grbovi imaju svoj formalni opis – blazon.