PRIRODNI KAMEN | Dizajn u Kamenu | Kamini

 

Kamini

 

Kreiranje i izrada ukrasne obloge kamina je pravi izazov, jer dopušta veliki izbor oblika i kombinacija materijala. Ovde najviše dolazi do izražaja dobra saradnja između izvodača radova i naručioca posla. Ipak, treba voditi računa da se kamin maksimalno uklopi u budući enterijer. Kamin treba da je kao izrastao iz prostora - onda je pravii i treba da zauzima centralno mesto. Ne treba da "proguta" prostor vec da ima pravu meru i sklad sa okolinom. Kamin mora da bude izrađen sa izuzetnom preciznošću, jer po svojoj prirodi prvo zapadne za oko svakome ko uđe u prostor gde je izgrađen.

Od izbora vrste matereijala i modela obloge kamina najviše zavisi estetski izgled i uklapanje kamina u sam enterijer .