TOK

Važno je biti u TOK-u.

… s vremenom
… sa tendecijama u dizajnu
… sa svojom maštom i kreativnošću
… sa drugim ljudima od ideje i inicijativa
… sa potrebama savremenog čoveka.

Kada je taj TOK tvoj, predmeti postaju umetnost, svet postaje lepši, a život dobija smisao.

Zato TOK postoji.

TOK je kreativna radionica studenata Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. odseka dizajn enterijera i nameštaja

Nastala je u saradnji sa preduzećem “Vadel” i pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije. Ta saradnja za svoj krajnji cilj ima unapređenje konkurentnosti industrije prerade kamena i industrije dizajna, kao i ostvarenje boljih rezultata izvoza naše privrede.

Na svom prvom zadatku TOK je postao svojevrstan kreativni studio studenata Fakulteta primenjenih umetnosti i kompanije “Vadel” koja će po nastalim rešenjima proizvesti nove kolekcije kvalitetnih, ali i vrhunski dizajniranih kamenih zidnih obloga.

Šest timova studenata sa Odseka dizajn enterijera i nameštaja, radilo je na kreativnom oblikovanju modularnih kamenih ploča koje se primenjuju u enterijerskoj obradi zidova. Znanje stečeno na studijama Fakulteta primenjenih umetnosti pomoglo je studentskim timovima da iskažu visok nivo kreativnosti u likovnom i arhitektonskom strukturiranju površina.

Kroz ovaj kreativni proces, vizuelno mapiranje projekta, ali i usklađivanje sa zahtevima naručioca, studente su vodili doc. Tijana Sekulić i vanr. prof. Tanja Manojlović.

Dodatna znanja o savremenim metodama i tehnikama obrade kamena studentima je, vodeći ih kroz čitav proizvodni proces, dao koordinator projekta arh. Milan Đuričić, vodeći arhitekta tima VADEL.

Privredna komora Srbije bila je pokrovitelj u pravom smislu te reči zahvaljujući nesebičnoj podršci i angažovanju gospođe Ljiljane Miletić, sekretara Sekcije “Dizajnom do inotržišta”, Privredne Komore Srbije

Premijerno predstavljanje nove kolekcije zidnih kamenih obloga koje potpisuju dizajneri Radionice TOK, biće na ovogodišnjem Salonu arhitekture koji se u Muzeju primenjene umetnosti organizuje od 27. marta - 30. aprila 2013.

Radionicu TOK vodili:

docent Tijana Sekulić i vanr.prof.Tanja Manojlović - Fakultet primenjenih umetnosti

Koordinatori projekta:

dia Milan Đuričić, preduzeće “Vadel” i Ljiljana Miletić , sekretar Sekcije “Dizajnom do inotržišta” Privredna Komora Srbije

Timovi:

Jelena Bugarčić i Petar Blagojević – model LACE I PEACOCK
Mila Tešić, Biljana Nikolić i Damir Krdžović – model ZRAK
Fiona Siđelić-Stefanović i Jovana Vidanović – model GUSTAV
Dunja Sabljić, Jelena Trujić i Jovana Ristić – model GRANA
Dunja Pavlović i Olivera Čović – model KRUG
Lana Inić i Teon Stamenović – model KRUG